Đặt góc Ổ

Trong trò chơi này bạn chơi như các cầu thủ cả hai người mất góc và nhận các hành động trong vòng cấm địa.

Đặt-góc-Ổ
79% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi