Këndi lojë

Merre dhe të inspektojë të gjitha qoshet me kokë ose të ose këmbë.
Loja është luajtur me miun.

Kendi-loje
80% love këtë lojë
Të gjitha lojrat