هدف در بازی تیر اندازی با انتخاب بین المللی (2)

بازی ضربات آزاد و ضربات پنالتی و می توانید تعداد زیادی از بازیکنان در دیوار را انتخاب کنید. با استفاده از دکمه های جهت دار، اشاره فلش قرمز رنگ به جایی که شما می خواهید به ساقه می باشد. سپس با فضا، calibrates به قدرت خود است.

هدف-در-بازی-تیر-اندازی-با-انتخاب-بین-المللی-2
65% عاشق این بازی
همه بازی ها