طرفداران بازی فوتبال واقعا خواهد FunnyHalfTime لذت ببرید. تاریخ صدها نفر از دستکاری بازی ها، بازی، ضربه آزاد، ضربه پنالتی ... همه به صورت رایگان و بدون دانلود.